مجموعه فعال در زمینه تسهیلگری و هدفمندسازی ازدواج به روش اصیل و سنتی
نظر رهبر انقلاب درباره‌ی امر «واسطه‌گری» در ازدواج

نظر رهبر انقلاب درباره‌ی امر «واسطه‌گری» در ازدواج

نظر رهبر انقلاب درباره‌ی امر «واسطه‌گری» در ازدواج

? دیدار دانشجویان ۹۳/۵/۱