آدم و حوا برای اندروید سامانه توانمندسازی ازدواج آدم و حوا
نصب

درباره ما

نظر به فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری نسبت به کمک به حل معظلات خانواده نظیر طلاق ، عدم اگاهی در ازدواج و … و با توجه به خواسته های مکرر وزیر محترم کشور در خصوص بررسی راهکار های کاهاش طلاق ، مجموعه تسهیلگری و توانمند سازی ازدواج آدم و حوا با پشتوانه جمعی از نخبگان و اساتید حوزه و دانشگاه با خدمات متنوع در حوزه خانواده سعی در انجام رسالت خویش در این امر خطیر دارد .

آدم و حوا با ایجاد یک پلتفرم مشاوره ای مخصوص مشاوران از یک سو و عموم جوانان در شرف ازدواج از سوی دیگر سعی کرده تا با ورود مشاوره به ازدواج گامی در جهت کاهش طلاق بردارد .

همچنین آدم و حوا بزودی با گامهای بعدی سعی خواهد کرد خدمات متنوع تری در حوزه خانواده و ازدواج و تسهیل امور جوانان بردارد .

تلفن تماس : ۰۵۱۳۸۵۸۴۲۰۴