اپلیکیشن آدم و حوا دانلود برنامه اندروید
+110 هزار کاربر ثبت نامی
نسخه وب اپلیکیشن ویژه کاربران آی او اس
+10 هزار نصب فعال
مجموعه فعال در زمینه تسهیلگری و هدفمندسازی ازدواج به روش اصیل و سنتی
ملاک و معیار برای انتخاب آگاهانه

ملاک و معیار برای انتخاب آگاهانه

ازدواج کردن مثل همه کارهای بزرگ زندگی نیازمند تامل و آگاهی و آمادگی است. یکی از کارهای اصلی  که باید قبل از خواستگاری انجام داد، شناخت ملاک ها و معیارها برای انتخاب همسر است.

تعریف ملاک چیست ؟ آیابا معیار متفاوت است ؟ اگر دقت کرده باشیم معیار و ملاک مثل دوقلوهایی هستند که همیشه پشت سرهم قرار می گیرند. ما می توانیم یک تعریف عملیاتی از ملاک و معیار داشته باشیم؛ ملاک عبارت است ویژگی هایی که من برای انتخاب خودم قائل هستم و معیار عبارت است از آن شاخص هایی که برای انتخابم در نظر دارم یعنی یک عیار یا خط کش سنج باید برای ویژگی های خودم داشته باشم.

در ازدواج بسیاراهمیت دارد که اول بدانیم در ملاک ها چه میخواهیم ،از ویژگی های همسر ایده آل خود هوشیاری داشته باشیم و بدانیم در زمان آشنایی چگونه این ملاک ها را در او بسنجیم به طور مثال : ” من همسر تحصیل کرده می خواهم”  تحصیل کرده می شود ملاک من حال اینکه تحصیلات در چه مقطعی باشد می شود معیار من.

ملاک ها را به دو دسته تقسیم میکنیم :

  • ملاک های سوپر اصلی : ملاک هایی که در فطرت انسان وجود دارد و ذاتی می باشد و به طور پیش فرض در همسرآینده من باید وجود داشته باشدمثل:صداقت،اخلاق خوش و …
  • ملاک های شخصی: در کنار ملاک های سوپر اصلی که برای همه ی آدم ها اهمیت دارد یک دسته ملاک داریم از شخصی به شخص دیگر متفاوت است یا ملاک او نیست مثل : اختلاف سنی ، زیبایی ، شغل و ….

در طبقه بندی ملاک های شخصی  ما می توانیم آن ها را بر حسب میزان اهمیت به دو دسته طبقه بندی کنیم:

ملاک های شخصی اصلی : ملاک های شخصی است که برای من بسیار اهمیت دارد  و یه هیچ عنوان حاضر نیستم از آن ها عبور کنم

ملاک های شخصی فرعی : ملاک هایی هستند که برای ما از اهمیت کمتری نسبت به ملاک های اصلی برخوردار است  و می توانیم از آن ها صرف نظر کنیم.

برای یک ازدواج موفق باید ملاک های انتخاب همسر را بدرستی بشناسیم ، امید است با تامل در ملاک ها و شاخص گذاری آن ها ، انتخابی درست و آگاهانه داشته باشید.