آدم و حوا برای اندروید سامانه توانمندسازی ازدواج آدم و حوا
نصب

همدیگر را از گرفتاری‌ها نجات دهید

رهبرانقلاب: اگر زن احساس کرد که مردش در محیط کار و محیط بیرون خانواده دچار گرفتاری‌ای شده، که زن‌ها خیلی اوقات گرفتاری مردها را به‌خوبی می‌فهمند، بایستی کمک کند که او را از آن گرفتاری نجات دهد.
این کار با اخلاق خوب، با نصیحت و با بیان مناسب، ممکن می‌شود.
این‌که می‌گوییم یکدیگر را حفظ و به هم کمک کنید؛ یعنی اینکه یکدیگر را بهشتی کنید. ۸۱/۳/۲۹ و ۸۲/۰۲/۲۸