آدم و حوا برای اندروید سامانه توانمندسازی ازدواج آدم و حوا
نصب

جهیزیه و مهریه‌ی جاهلی

رهبرانقلاب:
در زمان جاهلیت، اَشراف عرب وقتی می‌خواستند دختر شوهر دهند، جهیزیه‌ها درست میكردند. مثلاً بعضی‌ها مهریه دخترشان را طلاهای سنگین، صد شتر یا ده‌هزار دینار قرار میدادند. ۸۱/۶/۲۶

بهترینِ همه دخترانِ و پسرانِ عالم با هم ازدواج كردند درحالی كه مهریه، مِهرُالسُنّه بود و جهیزیه هم بسیار مختصر. ۸۱/۱۲/۱۳
مهریه سنگین مال دوران جاهلیت است. پیامبر اکرم آن را منسوخ کرد. ۷۴/۲/۲۸