آدم و حوا برای اندروید سامانه توانمندسازی ازدواج آدم و حوا
نصب

تفاهم نامه دانشگاه امام رضا علیه السلام

در جلسه ای که با حضور جناب آقای دکتر رجوعی ریاست محترم دانشگاه امام رضا علیه السلام و معاونت محترم فرهنگی جناب آقای معماریانی با جناب آقای مهندس اصغری مدیر مجموعه وساطت ازدواج آدم وحوا برگزار گردید ،سوالات مطرح شده توسط مسئولین محترم دانشگاه در خصوص استفاده ازاپلیکیشن آدم و حوا درحوزه های مختلف از جمله چگونگی وساطت ازدواج،واسطه گری،تسهیل گری ،نظارت خانواده ها درنرم افزار و … که توسط آقا ی مهندس اصغری پاسخ داده شد و در نهایت تفاهم نامه ای با موضوع مشارکت در اجرای طرح ملی همسان گزینی و همکاری در راستای فرهنگ سازی این طرح از طریق ظرفیت موجود بستر فناوری روز و مدرن بین دو مجموعه آغاز گردید