آدم و حوا برای اندروید سامانه توانمندسازی ازدواج آدم و حوا
نصب

تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

در جلسه ای که با حضور حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا طباطبایی مسئول نهاد رهبری و حاج آقا مجیدی عضو مجموعه خشت اول دانشگاه علوم پزشکی مشهد با جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا یادگاری مدیر وساطت ازدواج آدم وحوا و آقای مهندس اصغری مسئول اجرایی مجموعه ازدواج آدم وحوا برگزار گردید ،سوالات مطرح شده توسط مسئولین محترم دانشگاه در خصوص استفاده ازاپلیکیشن آدم و حوا درحوزه های مختلف از جمله چگونگی وساطت ازدواج ، واسطه گری ، تسهیل گری ، نظارت خانواده ها درنرم افزار و …  توسط آقای مهندس اصغری پاسخ داده شد و در نهایت تفاهم نامه ای با موضوع مشارکت در اجرای طرح ملی همسان گزینی و همکاری در راستای فرهنگ سازی این طرح از طریق ظرفیت موجود بستر فناوری روز و مدرن بین دو مجموعه آغاز گردید