بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه توانمندسازی و تسهیلگری ازدواج آدم و حوا بعنوان سومین مجموعه تخصصی جمعیت امام رضایی ها با مسئولیت حاج حسین یکتا در حوزه ازدواج و خانواده در جهت پیشبرد فرمایش مقام معظم رهبری نسبت به ترویج امر واسطه گری و همچنین گسترش ازدواج صحیح اسلامی و شکل‌گیری خانواده بر مبنای تعالیم اسلام و قرآن و در نهایت نیل به سمت جامعه اسلامی تشکیل شده است.

در طرح باهم بسوی خورشید ، این مجموعه مابین زوجینی که از طریق واسطه گری اصیل سنتی و خانواده های محترم به وصلت یکدیگر رسیده اند ، با پرکردن مشخصات کامل ، قرعه کشی جهت کمک هزینه سفر به مشهد مقدس و بطور ماهانه انجام خواهد داد.

به یاد داشته باشید ضبط ویدیو و ارسال نظر تصویری در خصوص خدمات مجموعه آدم و حوا به شانس برنده شدن شما خواهد افزود.

امیدواریم شما برنده ماه بعد مجموعه آدم و حوا باشید .