آدم و حوا برای اندروید سامانه توانمندسازی ازدواج آدم و حوا
نصب

آزمون شماره ۹

به آزمون شماره ۹ خوش آمدید.

در صورتیکه پاسخ سوالی را نمی دانید ، در فیلد مورد نظر عبارت "نمی دانم" را تایپ کنید.

شما فقط می توانید یکبار در هر آزمون شرکت کنید.

پس از ثبت نهایی وارد آزمون بعد شوید.

نام و نام خانوادگی
شماره همراه
روش های کسب اطلاعات در خواستگاری ؟‌
چگونه بپرسیم که بفهمیم طرف راست میگوید ؟‌
چگونه با چشم هایم اطلاعات بگیرم ؟‌
چه چیزهایی در خواستگاری بپرسیم ؟‌
چه کسی اول بپرسد ؟‌
در سوال پرسیدن جزیی گویی یا کلی گویی ؟ چرا ؟‌
چند قانون برای سوال پرسیدن در خواستگاری ‌؟
پاسخ های خواستگاری کوتاه باشد یا بلند ؟
چرا نباید در پاسخ ها شعار دهیم و باید عاقلانه باشیم ؟‌
آیا کسی که صد در صد با من موافق است گزینه مناسبی برای ازدواج است ؟‌
آیا بخاطر صداقت باید از گذشته بیماری و رابطه قبلی مون صحبت کنیم یا این حق را نداریم ؟‌
در صورتیکه تایپ کردن برای شما مشکل می باشد ، می تواند پاسخ سوالات را بر روی یک کاغذ A4 نوشته و از آن عکس خوانا با وضوع کافی گرفته و بارگذاری نمایید.