آدم و حوا برای اندروید سامانه توانمندسازی ازدواج آدم و حوا
نصب

آزمون شماره ۱۲

به آزمون شماره ۱۲ خوش آمدید.

در صورتیکه پاسخ سوالی را نمی دانید ، در فیلد مورد نظر عبارت "نمی دانم" را تایپ کنید.

شما فقط می توانید یکبار در هر آزمون شرکت کنید.

نام و نام خانوادگی
شماره همراه
انواع ازدواج اجباری را نام ببرید
آیا ازدواج فقط بخاطر کنترل شهوت کافی ست ؟ چرا ؟‌
چرا ازدواج بخاطر چشم و هم چشمی نباید باشد ؟
خانواده چقدر در یک ازدواج موفق موثرند ؟
مهریه خوب چگونه مهریه ای ست چرا ؟‌
چه مواردی در ازدواج دانشجویی باید مد نظر گرفته شود ؟‌
در صورتیکه تایپ کردن برای شما مشکل می باشد ، می تواند پاسخ سوالات را بر روی یک کاغذ A4 نوشته و از آن عکس خوانا با وضوع کافی گرفته و بارگذاری نمایید.