آدم و حوا برای اندروید سامانه توانمندسازی ازدواج آدم و حوا
نصب

آزمون شماره ۱۱

به آزمون شماره ۱۱ خوش آمدید.

در صورتیکه پاسخ سوالی را نمی دانید ، در فیلد مورد نظر عبارت "نمی دانم" را تایپ کنید.

شما فقط می توانید یکبار در هر آزمون شرکت کنید.

پس از ثبت نهایی وارد آزمون بعد شوید.

نام و نام خانوادگی
شماره همراه
تفاهم در دینداری به چه معناست ؟
تفاهم در فرهنگ و اصالت توضیح ؟
عوامل موثر فرهنگی و اجتماعی که باید بررسی شود
تفاهم فکری به چه معناست ؟
آیا زیبایی مهم است ؟‌ تفاهم در زیبایی را نام ببرید
تفاهم سنی تا چه حدی منطقی است و چرا ؟‌
نقش شغل زن و مرد در موفقیت ازدواج ؟
تفاهم علمی مهم است یا درک علمی ؟‌
تفاهم در علایق شخصی به چه معناست ؟‌
در صورتیکه تایپ کردن برای شما مشکل می باشد ، می تواند پاسخ سوالات را بر روی یک کاغذ A4 نوشته و از آن عکس خوانا با وضوع کافی گرفته و بارگذاری نمایید.