آدم و حوا برای اندروید سامانه توانمندسازی ازدواج آدم و حوا
نصب

آزمون شماره ۱۰

به آزمون شماره ۱۰ خوش آمدید.

در صورتیکه پاسخ سوالی را نمی دانید ، در فیلد مورد نظر عبارت "نمی دانم" را تایپ کنید.

شما فقط می توانید یکبار در هر آزمون شرکت کنید.

پس از ثبت نهایی وارد آزمون بعد شوید.

نام و نام خانوادگی
شماره همراه
قوانین تحقیق کردن را نام ببرید
چگونه از دوستان صمیمی او اطلاعات بگیرم ؟‌
خصوصیات یک محقق ؟
شیوه های تحقیق ؟
ملاک های انتخاب همسر ؟‌
اولین ملاک خوش اخلاقی است . آنرا توضیح دهید
مومن بودن به چه معناست
مفهوم عفت را توضیح دهید
امانت داری زن و مرد ؟‌
هم کفو بودن به چه معناست ؟
در صورتیکه تایپ کردن برای شما مشکل می باشد ، می تواند پاسخ سوالات را بر روی یک کاغذ A4 نوشته و از آن عکس خوانا با وضوع کافی گرفته و بارگذاری نمایید.