آدم و حوا برای اندروید سامانه توانمندسازی ازدواج آدم و حوا
نصب

آزمون شماره ۸

به آزمون شماره ۸ خوش آمدید.

در صورتیکه پاسخ سوالی را نمی دانید ، در فیلد مورد نظر عبارت "نمی دانم" را تایپ کنید.

شما فقط می توانید یکبار در هر آزمون شرکت کنید.

پس از ثبت نهایی وارد آزمون بعد شوید.

نام و نام خانوادگی
شماره همراه
از کجا بفهمم یکنفر خواستگار است یا صیاد ؟‌
چرا مرد ها به خواستگاری زن ها میروند ؟ چرا زنها به خواستگاری مرد ها نمیروند ؟
افراد و زمان خواستگاری باید چگونه باشد ‌؟
پذیرایی در خواستگاری چگونه باشد ؟
صحبت های کلی خانواده ها در خواستگاری چیست ؟‌
پوشش و آرایش شب خواستگاری تا چه حد باشد ؟‌
مدل های انتخاب همسر در طی تاریخ ؟
وابستگی چیست و چه اسیب هایی دارد ؟‌
چرا مشاوره قبل ازدواج داشته باشیم ؟‌
صفات و ویژگی های مشاور عالی ؟‌
در صورتیکه تایپ کردن برای شما مشکل می باشد ، می تواند پاسخ سوالات را بر روی یک کاغذ A4 نوشته و از آن عکس خوانا با وضوع کافی گرفته و بارگذاری نمایید.