هیات امنا

حجت الاسلام صالحی حجت الاسلام صالحی مدیرعامل موسسه طلاییه داران نور آفاق و عضو بنیاد
حجت الاسلام حسینخانی حجت الاسلام حسینخانی معاونت تهذیب سابق حوزه علمیه قم
حجت الاسلام محققیان حجت الاسلام محققیان معاونت تهذیب در سطوح عالی حوزه علمیه قم
دکتر مصطفی قربانی دکتر مصطفی قربانی استاد دانشگاه
مهندس محمد صبوریان مهندس محمد صبوریان مدیر عامل راصف
مهندس محمد حسین اصغری مهندس محمد حسین اصغری هیئت مدیره راصف