آدم و حوا برای اندروید سامانه توانمندسازی ازدواج آدم و حوا
نصب

قوانین و مقررات

بند الف
1-کاربر متعهد می شود اطلاعات خود را کامل، جامع، بدون اشتباه و واضح درسامانه ثبت نماید.
2-کاربر باید حتما و الزاما، شماره تماس مورد استفاده و ثبت شده بنام خود را در سامانه ثبت نماید.
3-کاربر باید اطلاعات سلامت و بهداشت خود شامل بر سوابق بیماری، بیماری های خاص، معلولیت و… را بدون کم و کاستی درسامانه ثبت نماید.
4-کاربر باید متعهد شود برای ازدواج دائم و تک همسری، اطلاعات خود را در سامانه ثبت نماید.
5-کاربر باید در صورت وجود سابقه ازدواج، وجود فرزند و… پنهانکاری نکرده و اطلاعات را دقیق ثبت نماید.
6-کاربر باید در صورت وجود سوء پیشینه، موارد قضایی و کیفری؛ حتما و الزاما اطلاع رسانی دقیق نماید.
7-معرف کاربران آقا باید یکی از اقوام درجه یک خانم ( مادر ، خواهر و … ) و یا در صورت عدم دسترسی به آن ها، اقوام و بستگان نزدیک خانم ( خاله ، عمه و … ) باشد.
8-معرف کاربران خانم باید یکی از اقوام درجه یک خانم ( مادر ، خواهر و … ) و یا در صورت عدم دسترسی به آن ها، اقوام و بستگان نزدیک خانم ( مادر ، خواهر و … ) باشد.
9-کاربران باید در صورت تمایل و پذیرش خود شخص معرف، شماره تماس او را ثبت سامانه نماید. در صورت عدم رضایت و پیگیری شخص، عواقب بعهده کاربر می باشد.
10-تایید امر خواستگاری، برعهده خود فرد می باشد.
11-در صورت در خواست شخص کاربر، اطلاعات او از سامانه حذف خواهد شد.
12-ثبت اطلاعات درسامانه بمنزله قبول انتشار اطلاعات درخواستی توسط فرد( بجز شماره های تماس، نام، نام خانوداگی و ایمیل)، برای عموم می باشد.
بند ب
1-کاربر بایستی حتما و الزاما نسبت به رعایت موارد 1، 2، 3، 4، 5 و6 بند الف؛ متعهد بوده و اطلاعات خود را بدور از هر گونه ابهام، پنهان کاری و… ثبت کرده باشند. در غیر اینصورت تبعات آن بعهده کاربر می باشد. و همچنین موسسه حق ثبت شکایت و پیگرد قانونی توسط مراجع ذیصلاح قانونی را برای خود محفوظ می داند.
2-شماره شخصی، نام، نام خانودگی و ایمیل کاربر نزد موسسه محفوظ می باشد.
3-در صورت احراز تخلف در موارد 1، 2، 3، 4، 5 و6 بند الف؛ فرم کاربرتوسط موسسه بلافاصله حذف خواهد شد.
4-در صورت وقوع هر گونه اختلاف در جریان خواستگاری، قبل، بعد و در حین انجام امر ازدواج به هردلیلی اعم از ارسال عکس ،‌فیلم ، اطلاعات خصوصی و … که باعث کدورت، اختلاف و… شود ؛ موسسه هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ها نخواهد داشت.
5-در صورت درخواست رسمی مراجع قانونی، اطلاعات کاربران در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
بند ج
1-اگر فردی برای دیگری، اعلام درخواست و ثبت اطلاعات کند؛ این فرآیند حتما و الزاما باید بنا به خواست و موافقت آن شخص باشد. در غیر این صورت، این کار توسط فرد قابل پیگیری قانونی خواهد بود.
2- تایید خواستگاری و درخواست وساطت بمنزله اجازه برای در اختیار قرار دادن شماره فرد به معرف طرف مقابل، می باشد.
3-در صورت سوء استفاده از شماره معرف و یا کاربر، عواقب قانونی آن بعهده فرد انتشاردهنده بوده و این امر توسط موسسه و فرد، قابل پیگیری قانونی خواهد بود.